Tui Shou

İten Eller

Tai Chi İten eller (push hand) belirli kalıplar içerisinde gerçekleştirilen iki kişilik bir etkinliktir. Genel olarak, iki kişi yüz yüze birbirlerine bakarlar, ön kolları ile temasta kalırlar ve dairesel hareketler ile ağırlıklarını aktarırlar.

Push Hand bize niyetin görünmeyen içsel güce nasıl uygulanacağını gösterir. Gücü arttırma oranı ve gelişime katkısı bakımından en kazançlı etkinliklerden biridir.

Formdan gelen postürün neden kesin olduğunu açıklar. Formda bir elin nereye gideceğinden emin olmayabilirsiniz ama uygulamasını öğrendiğinizde doğru hareket beyninize kazınır.

Dört ana enerjiyi öğretir. Dinlemek (Ting), Anlamak (Dong), Nötrlemek (Hua), Odaklamak, odağı yönlendirmek (Fa). Temas kurmanın dört ana kabiliyetini öğretir. Bağ kurmak, takip etmek, yapışmak, yönlendirmek.

Dört ana prensibi (enerjiyi) ‘’Peng, Lü, Ci, An’’ ve 5 yöne nasıl hareket edileceğini öğretir.